شرایط عمومی سابقه کاری تحصیلات جنسیت عنوان شغلی ردیف

مسلط به سیستم اداری و بایگانی ، آشنا به کامپیوتر و دارای فن بیان قوی

آشنایی با مکاتبات اداری

حداقل 1 سال حداقل فوق دیپلم آقا/خانم بخش فروش 1
آشنا به نرم افزار های حسابداری
ترجیحا نرم افزار حسابداری نوین
حداقل 1 سال حداقل لیسانس حسابداری آقا/خانم بخش حسابداری 2
مرتب ، منظم و کاری ، متدین و متشخص ، حداقل 1 سال حداقل دیپلم آقا کارگر ساده و آبدارچی 3

تکمیل فرم درخواست کار

قابلیت ها و مهارت های شما تاثیر بسزایی در تصمیم گیری ما دارد.

آپلود فایل عکس پرسنلی و رزمه کاری

در صورت عدم نمایش این بخش ، فلش پلیر مرور گر خود را بروز نمایید
فایل قابل قبول JPG و PDF می باشد

حداکثر سایز 1 MB

حداکثر سایز 1 MB

لطفا صبر کنید